Consulta gratuïta

+34 690 288 201

Administració de comunitats de veïns

Ens ocupem de la gestió integral de comunitats de propietaris per tal d’assegurar una bona convivència. Assessorem en el compliment de la normativa, gestionem incidències, administrem la comptabilitat i atenem les vostres necessitats. Especialitzats en el manteniment de finques, proposem les actuacions, reparacions i rehabilitacions dels edificis.

Funcions de l’administrador de finques de SET7

Com a gestor de comunitats de propietaris, assegurem el compliment de les obligacions fixades en l’Art. 20 de la LPH:

 • Vetllar pel bon règim de la casa, les seves instal·lacions i serveis.
 • Preparar el pla de despeses i ingressos.
 • Atendre a la conservació i entreteniment de la casa.
 • Executar els acords adoptats en matèria d’obres, efectuar els pagaments i realitzar els cobraments.
 • Actuar, si escau, com a Secretari de la Junta, custodiant la documentació.
 • Dur a terme aquelles atribucions que li confereixi la Junta.
 • Assessorar a la comunitat.
 • Controlar i coordinar els proveïdors.
 • Tramitar sinistres amb les companyies d’assegurances.
 • Ocupar-se de les relacions laborals amb els empleats de la finca, aplicant les normes de conveni i les modalitats contractuals més favorables, practicant les liquidacions de la Seguretat Social i les que fiscalment procedeixin.
 • Portar una adequada comptabilitat.
 • Advertir sobre la morositat.
 • El més important, el manteniment de la convivència entre els components de la comunitat.

Quan actua com a Secretari de la Comunitat, d’acord amb el President, ha de convocar la Junta, assistir a la reunió, que dirigeix, redactar l’acta, notificar i posar en marxa els acords adoptats.

Administrador de fincas a tu servicio.

Servei, edificis i tècnica de manera única i exclusiva

Especialitat en els aspectes tècnics de l’edifici per al seu manteniment i control. Compromís a seguir directament els estudis previs, execució i liquidació de les obres. Amb l’objectiu d’aconseguir un equilibri entre el cost de la despesa i la seva qualitat.

Oferir un assessorament global a la comunitat, ha complir amb totes les obligacions que incumbeixen a l’immoble, així com informar i, quan escaigui, tramitar la sol·licitud d’ajudes o subvencions a les quals pugui tenir dret l’edifici (en els casos de rehabilitació o d’obres de reparació protegides).

En els projectes de reparació i manteniment dels edificis que atenem, pactem amb els propietaris i, adaptant-se a les necessitats puntals del moment, s’aplicaran càrrecs a part de la resta d’honoraris (per conceptes de visites, visita d’obra, certificacions i altres negociacions).

Al marge d’aquestes garanties, els Col·legis exerceixen la seva activitat disciplinària quan l’actuació dels seus professionals s’aparta de les normes professionals o deontològiques.

Al servei del vostre patrimoni

Els serveis professionals son atesos directament per l’administrador membre del OEAF, Organització Europea d’Administradors de Finques, i amb tot el suport de l’organització esmentada, jurídics i tècnics per atendre, de la millor manera i el més àgil possible, les vostres necessitats. I amb un ampli equip de professionals experts en les diverses àrees, amb els que us podem ajudar.

El nostre objectiu

L’assoliment d’òptims rendiments patrimonials en tots els sentits.

Vols canviar l’administrador de la teva comunitat?

Contacta amb nosaltres per resoldre els teus dubtes i conèixer-nos. Som experts en l’administració de comunitats de propietaris de l’àrea Metropolitana de Barcelona.

Oferim una primera consulta gratuïta per estudiar el teu cas i oferir-te un pressupost a la teva mida

Contacta amb nosaltres

Consulta gratuïta 

Estem al vostre servei per resoldre qualsevol dubte sense cap cost. 

Truca’ns

+34 690 288 201

Envia’ns un missatge a

set7@set7.cat